Thể loại & Download

G1/G17 Series-Active Seald Tact Switch

G2 Xe chuyển đổi quay

G3 Chuyển đổi Micro kín Subminiature

G5 Chuyển đổi Micro cơ bản

G5D Kẽm hợp kim cửa bật

Chuyển đổi Micro chống thấm G5W11

G6 Chuyển đổi Micro thu nhỏ

G9 Kín Mini vi Switche

G10 Chuyển đổi Micro Subminiature

G11 Kín DPDT giới hạn vi Switch

G12 Lớn giới hạn cơ bản chuyển đổi

G16 Chuyển đổi quay Swing

G91 Chuyển đổi Micro Dustproof Mini

G606 DPDT Micro Switch

GPS100 Chuyển đổi áp suất máy

GT02 Chuyển đổi bàn phím cơ khí

SWP tủ lạnh cửa bật